PAN INTEGRAL - Emporio de los sandwiches
$ 29

SANDWICHES MIXTOS JAMON Y QUESO

$ 32

SANDWICHES DE ATUN

$ 29

SANDWICHES OLIMPICOS

$ 32

SANDWICHES DE ATUN OLIMPICOS